System alarmowy

System alarmowy reaguje dźwiękiem, sygnałem świetlnym albo jeszcze w inny sposób powiadamia o nietypowych zdarzeniach w domu. Przy dzisiejszym poziomie techniki nie są już potrzebne rozbudowane instalacje kablowe. W domu z powodzeniem sprawdzi się alarm bezprzewodowy.

Decyzję o zainstalowaniu alarmu najlepiej podjąć podczas projektowania albo budowy domu. Często jednak, na przykład ze względów finansowych, odkłada się ją na „lepsze czasy ”, nierzadko do momentu, kiedy jest już za późno na ułożenie pod tynkiem przewodów przesyłających sygnały z czujników do centralki alarmowej. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest montaż systemu alarmowego bezprzewodowego, w którym nie są potrzebne kable, ponieważ jego elementy komunikują się ze sobą bezprzewodowo – prawie zawsze za pośrednictwem fal radiowych.

Jak działa alarm bezprzewodowy?

Urządzenia są zasilane z baterii lub akumulatorów. Dobre alarmy bezprzewodowe działają na zasilaniu bateryjnym nawet przez kilka lat. Zgodnie z obowiązującą normą baterie muszą wystarczyć co najmniej na rok.

Co wchodzi w skład systemów współdziałających z centralką alarmową?

Elementy systemów bezprzewodowych są podobne jak w układach przewodowych. Są to:

jablotron arnet

  • centralka alarmowa z klawiaturą;
  • manipulator (opcjonalnie);
  • czujniki ruchu;
  • czujniki kontaktronowe;
  • sygnalizatory optyczne i akustyczne;
  • pilot (opcjonalnie).

 

W skład systemu mogą wchodzić także czujki wykrywające zagrożenie pożarowe.

Przekaz sygnałów z czujników do centralki odbywa się drogą radiową. Czujniki mają własne baterie zasilające, centralka jest zwykle wyposażana w zasilacz przyłączany do instalacji 230 V i przystosowany do współpracy z baterią centralki służącą do jej zasilania w razie zaniku napięcia w instalacji elektrycznej.

Jak system alarmowy zawiadamia o nietypowym zdarzeniu?

Najprostszą formą reakcji systemu alarmowego na nietypową sytuację zaistniałą w chronionym obiekcie jest uruchomienie urządzeń sygnalizujących (sygnalizatorów): optycznych (z sygnalizacją świetlną), akustycznych (z sygnalizacją dźwiękową) lub optyczno-akustycznych (łączących obie formy sygnalizacji).

Sygnalizatory mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz domu. Rolą sygnalizatorów zewnętrznych jest przyciągnięcie uwagi osób mogących zareagować na sytuację zagrożenia, wewnętrznych – głównie oszołomienie intruza dźwiękiem o natężeniu przykrym dla ucha.

W zaawansowanych systemach to nie wystarczy, więc wyposaża się je w mechanizmy oraz urządzenia do monitoringu i powiadamiania. Centrala alarmowa wysyła odpowiednie sygnały do urządzenia odbiorczego w stacji monitorującej obsługiwanej przez agencję ochrony. Informacje zbierane przez stację są analizowane i na ich podstawie jest podejmowana decyzja o ewentualnej interwencji i/lub powiadomieniu właściciela obiektu.

Właściciel systemu alarmowego lub upoważnione przez niego osoby mogą być na bieżąco informowane o alarmach bądź innych zdarzeniach w chronionym obiekcie. Powiadamianie takie może się odbywać za pomocą komunikatów głosowych lub tekstowych wysyłanych w postaci SMS-a na telefon komórkowy.

Zapraszamy do prezentacji systemu JA-100 JABLOTRONprezentacji systemu JA-100 JABLOTRON

Prezentacja systemu JA-100 JABLOTRON

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com